Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Zprávy a novinky

Koncert absolventů

V letošním školním roce absolvovalo první stupeň výuky v ZUŠ celkem 5 hudebníků. 3 výtvarníci a 1 dramaťák. Druhý stupeň výuky absolvoval 1 žák. Všem přejeme ať se jim daří a to co se naučili ať využijí v dalším životě.


Projekt Hračky.

Letošní předškoláčci si se svými učiteli připravili moc hezké vystoupení pro rodiče. Hráli. zpívali, recitovali i tančili. Moc se jim to povedlo.


Dramaťáci hráli divadlo.

Žáci literárně dramatického oddělení nastudovali tři představení, která zahráli pro žáky ZŠ Kynšperk a veřejnost. Představení byla velice zdařilá.


Úspěch v krajském kole soutěže.

Žáci uč. Drašarové získali 2. místo v krajském kole soutěže komorní hry a žáci uč. Mrázkové z odd. LDO získali bronzové pásmo také v krajské soutěži ZUŠ. BLAHOPŘEJEME a děkuji za reprezentaci školy.


Dramaťáci uspěli.

Žáci literárně dramatického oboru pod vedením paní uč. Mrázkové získali bronzové pásmo v krajské soutěži. Moc jim blahopřejeme a jen tak dál.