Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v dnešní přetechnizované době je pro Vaše dítě velice důležité kultivovat jeho estetické cítění. Nabízíme Vám možnost rozvíjení talentu Vašeho dítěte pod odborným dohledem v těchto oborech :

  • výuka hry na hudební nástroje
  • výuka sólového i sborového zpěvu
  • taneční oddělení
  • výtvarné oddělení
  • dramatické oddělení

Potřebujete-li posoudit schopnosti svého dítěte, přijďte k nám a my Vám rádi poradíme.

PŘIHLÁŠKY

Své dítě můžete do ZUŠ Kynšperk nad Ohří přihlásit prostřednictvím vyplněné přihlášky, kterou obdržíte v sekretariátu školy, nebo si stáhnete z našeho webu.
Termín přihlášení - prvních 14 dnů v září každého školního roku.

Školné se vybírá pololetně. Splatnost I. pololetí školního roku do konce října. Splatnost II. pololetí školního roku do konce února.

Ceník úplaty za vzdělání najdete v souborech ke stažení.


Možnosti platby :

  • v hotovosti v sekretariátu ZUŠ
  • bankovním převodem na účet
     č.78-4006460217/0100
  • složenkou.