Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Vzdělávací programy - obory

Hudební obor

  úkolem je zajistit a rozvíjet nadání žáků, posilovat jejich hudebnost a technickou vyspělost ve zvoleném předmětu - hře na hudební nástroje, zpěvu apod. Mimořádně nadaným žákům poskytujeme zvláštní péči v rozšířeném studiu zaměřenou přípravě ke studiu na vyšších typech škol.

 

Taneční obor

cílem je výchova neprofesionálních tanečníků, kteří se budou moci zařadit do tanečních souborů nebo zájmových skupin jevištního tanečního projevu. Výrazné talenty připraví ke vstupu na taneční oddělení konzervatoře, které připravuje studenty na profesionální dráhu.

 

Výtvarný obor

rozvíjí výtvarné a estetické nadání mládeže a zvláště nadané žáky připravuje k dalšímu odbornému uměleckému vzdělávání.

 

Literárně dramatický obor

úkolem je umožnit žákům, kteří mají nadání, aby rozvíjeli své schopnosti v tvořivé práci slovesné a divadelní. Realizuje rovněž přípravu pro studium na konzervatoři JAMU.