Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Hudební obor

Hudební obor umožňuje rozvíjet umělecké vlohy žáka především systematickým a soustavným učením se interpretovat umělecká i vlastní díla a osvojováním si teoretických znalostí o hudbě různých žánrů a kultur. Tyto dovednosti může následně využívat jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. 

 

Obor je realizován na naší škole formou individuální i kolektivní výuky. V oblasti Hudební interpretace a tvorba si žák osvojuje hru na nástroj, zpěv, popř. hudební kopmoziční techniku - skladbu. Získává elementární hudební návyky a dovednosti, které rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč nebo sborista ve vybrané formě skupinové výuky. V oblasti Recepce a reflexe hudby, realizované na naší škole v předmětu hudební nauka, se žák učí orientovat ve světě hudby a prostřednictvím aktivního poslechu s propojením hudební teorie může poučeněji interpretovat hudební dílo a hlouběji tak prožívat hudbu nejen jako interpret, ale také jako posluchač.

V současné době jsou na naší škole otevřeny tyto obory: Hra na klávesové nástroje (klavír, EKN), Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka), Hra na akordeon, Hra na bicí nástroje, Hra na strunné nástroje (akustická, elektrická a basová kytara), Hra na smyčcové nástroje (kontrabas), Sólový zpěv a Sborový zpěv.