Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Výtvarný obor

Tento obor rozvíjí výtvarné a estetické nadání dětí. Zvláště nadané žáky připravuje k dalšímu odbornému vzdělávání. Výtvarná výchova navazuje na běžné školní znalosti a dovednosti dětí, rozšiřuje, prohlubuje a otvírá dětské představivosti a vyjadřovacím schopnostem další cestu.

 

Výtvarný obor se podílí na komplexní výchovné práci celé školy a spolupracuje s ostatními obory (při úpravě školního prostředí, při veřejných vystoupeních, pravidelně pořádá výstavy atd.).
Žáci výtvarného oboru se účastní soutěží vyhlašovaných MŠMT s velmi dobrými výsledky.