Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Výtvarný obor

Výtvarný obor umožňuje žákovi využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace, a to díky učení se aktivní, poučené výtvarné činnosti.   Tato činnost zahrnuje nové možnosti vyjádření, specifické vnímání okolního světa, učení se adekvátně reagovat výtvarnými prostředky a získávání uceleného přehledu o výtvarném umění. Neméně důležitou součástí je uvědomění si vnímat vlastní tvorbu jako součást osobního naplnění.

 

Obor je realizován na naší škole formou kolektivní výuky v oblasti Výtvarná tvorba. V této oblasti je zahrnuta plošná tvorba (kresba, malba, grafika, koláže), prostorová tvorba (základy práce s různými materiály), akční tvorba a základy práce s novými technikami (malování na textil, drátkování, batikování, pečení a zdobení perníčků). Žák si osvojuje různé výtvarné techniky, základní postupy a dovednosti. Získává  vztah k materiálům a nástrojům.  Ve výtvarném oboru je rozvíjeno vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost každého jedince. Svůj potenciál může dále rozvíjet ve studijním zaměření Kreativní tvorba, kde se do větší hloubky seznamuje s rozmanitými materiály a technikami.