Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Taneční obor

Činnost tanečního oboru je v současné době pozastavena. Podaří-li se nám do budoucna získat nové prostory a bude-li o tuto formu výuky zájem, jsme nakloněni tomu obor opět otevřít.