Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Taneční obor

Úkolem tanečního oboru je výchova neprofesionálních tanečníků, kteří se budou moci zařadit do tanečních souborů nebo zájmových skupin jevištního tanečního projevu. Cílem výuky je více prohlubovat smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Rozvíjet taneční tvorbu tj. pohybovou fantazii a tvořivost. Pěstovat koordinační schopnosti, soustředěnost, dechovou ukázněnost a pohybovou paměť.

V posledních letech není o tento obor zájem.