Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Rada města schválila dne 20. 2. 2019 záměr ředitelky školy, založit Akademii umění a kultury pro seniory města Kynšperk nad Ohří. Během měsíce dubna Vás budeme informovat o této naší nové aktivitě. Ve stručnosti se zatím jedná o výuku občanů seniorského věku, kteří mají trvalý pobyt ve městě Kynšperk na Ohří a mají zájem se začít vzdělávat na naší škole v hudebním nebo výtvarném oboru. Máte-li zájem o bližší informace, můžete se informovat na tel. čísle 725 054 850 nebo 737 199 832. Senioři, kteří vyplnili v měsíci lednu dotazník a zanechali na sebe kontakt, budou během měsíce dubna a května informováni osobně. Ostatní občané naleznou v květnu a červnu bližší informace a přihlášku zde a ve zpravodaji města. Během měsíce června budeme osobně obesílat všechny přihlášené s podrobnými instrukcemi o studiu.