Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor umožňuje žákům, kteří mají nadání a hlubší zájem o literaturu a divadlo, aby rozvíjeli své schopnosti v tvořivé práci slovesné a divadelní. Rozvojem tvořivých schopností a dovedností žáků vychovává recitátory, vypravěče a divadelní ochotníky připravené k tvořivé amatérské činnosti a ke kulturní práci.

 

Žáci se zařazují do jednotlivých ročníků podle nadání, stupně znalosti a dovednosti a s přihlédnutím k věku. Ve vyšších ročnících realizujeme pro nadané studenty přípravu pro studium na střední nebo vysoké škole.
Divadelní soubor "TRN" při Základní umělecké škole v Kynšperku nad Ohří vznikl před více než 10-ti lety. Po dobu své působnosti nastudoval řadu zajímavých divadelních pohádek a představení. Zúčastňuje se pravidelně přehlídek literárně dramatického oboru.