Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor umožňuje rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Mimo prohlubování uměleckého nadání se  kladně rozvíjí i sociální adaptace žáků (schopnost vnímat se navzájem, pochopit motivace jednání druhých a řešit různé sociální situace prostřednictvím vstupu do rozmanitých rolí). Díky práci s výrazovými prostředky při výuce dramatické hry se rozvíjí schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání.

Obor je realizován na naší škole formou skupinové výuky. Zde jsou žáci vedeni k celistvému, přirozenému a osobitému projevu v mluvních a pohybových dovednostech. Od spontánního dětského dramatického projevu je směřujeme k přirozenému, osobitému a přitom kultivovanému vyjadřování se v sociální i umělecké komunikaci.