Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Historie školy

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, dříve Lidová škola umění, zahájila svou činnost v roce 1964 jako pobočka okresní LŠU Sokolov. Vedoucím pobočky byl jmenován pan Václav Nikl, který se stal i ředitelem samostatné Lidové školy umění 1.10.1972.

Vyučoval se obor hudební (klavír, housle, akordeon, kytara) a obor výtvarný.
V únoru 1973 bylo založeno ještě oddělení dechových nástrojů a v témže roce byla založena první dětská dechovka, ve které hrálo 15 hráčů pod vedením ředitele Nikla. Dechovka nechyběla na žádných městských oslavách a během několika let se počet členů rozrostl na 60. O výuku  ve škole byl stále větší zájem, a proto byla v roce 1984 započata rekonstrukce prostornější budovy.

Ředitel Václav Nikl odchází do důchodu v roce 1988 a na jeho místo byl jmenován pan Miloslav Mulač, který převzal i vedení dechového orchestru. Rok poté - od 1. září 1989 se mění název na Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří.

V roce 1990 odchází ředitel Mulač do Kralovic a do funkce ředitelky je jmenována paní Zdeňka Karbulová. V tomtéž  roce se škola stěhuje do nové budovy.

V roce 1991 vznikají další dva obory - taneční a literárně dramatický.

Do povědomí lidí se stále dostává Mládežnický dechový orchestr, zvyšuje se počet žáků i učitelů. V posledních letech školu navštěvuje cca 360 žáků a vyučuje 14 učitelů.

Ředitelé:

Nikl Václav  1972 - 1988
Mulač Miloslav 1988 - 1990
Karbulová Zdeňka 1990 - 2016
Konečná Alena 2016 - dosud