Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Historie školy

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, dříve Lidová škola umění, zahájila svou činnost v roce 1964 jako pobočka okresní LŠU Sokolov. Vedoucím pobočky byl jmenován pan Václav Nikl, který se stal i ředitelem samostatné Lidové školy umění 1.10.1972.

Vyučoval se obor hudební (klavír, housle, akordeon, kytara) a obor výtvarný.
V únoru 1973 bylo založeno ještě oddělení dechových nástrojů a v témže roce byla založena první dětská dechovka, ve které hrálo 15 hráčů pod vedením ředitele Nikla. Dechovka nechyběla na žádných městských oslavách a během několika let se počet členů rozrostl na 60. O výuku  ve škole byl stále větší zájem, a proto byla v roce 1984 započata rekonstrukce prostornější budovy.

Ředitel Václav Nikl odchází do důchodu v roce 1988 a na jeho místo byl jmenován pan Miloslav Mulač, který převzal i vedení dechového orchestru. Rok poté - od 1. září 1989 se mění název na Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří.

V roce 1990 odchází ředitel Mulač do Kralovic a do funkce ředitelky je jmenována paní Zdeňka Karbulová. V tomtéž  roce se škola stěhuje do nové budovy.

V roce 1991 vznikají další dva obory - taneční a literárně dramatický.

Od školního roku 2016/2017 je ve vedení ZUŠ ředitelka Alena Konečná. V horizontu pěti let začal zřizovatel uvažovat o přestěhování školy do nových prostror. Již delší dobu je pozastavena činnost tanečného oboru z důvodu malých, nevyhovujících prostor a dechového orchestru, jehož členové dospěli a noví malí žáčci se teprve do souborové hry pozvolna zapojují. Snažíme se je zatím motivovat ke hře v různých menších ansámblech. Naším úmyslem do budoucna je také vybudovat na škole kvalitní dětský pěvecký sbor. První vlaštovkou je vznik pěveckého sboru pedagožek (podzim 2016) s názvem "Pančelky" pod vedením sbormistra Jiřího Janaty.

Ředitelé:

Nikl Václav  1972 - 1988
Mulač Miloslav 1988 - 1990
Karbulová Zdeňka 1990 - 2016
Konečná Alena 2016 - dosud