Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

05.01.2023

zpět

Vnímám, i když nevidím - výstava v sokolovském zámku 12/22 - 2/23

Napsal návštěvník výstavy pan Emil Miklóš

VNÍMÁM I KDYŽ NEVIDÍM

V rámci zimních výletů karlovarským regionem Vám doporučujeme navštívit sokolovský zámek, kde až do 8. ledna 2023 probíhá speciální výstava, zaměřená spíše na zrakově handicapované návštěvníky, s názvem „Vnímám, i když nevidím“. Jde o unikátní, interaktivní výstavu kreativní tvorby žáků výtvarného oboru ZUŠ v Sokolově, Březové a Kynšperka nad Ohří. Nabídka této akce byla pro nás velmi lákavá, a tak se jí Ve čtvrtek 1.12. 2022 zúčastnilo na dvě desítky zrakově postižených klientů obou partnerských organizací, tedy SONS i TyfloCentra Cheb a K. Vary. Pod vedením paní učitelky Pavly Křížkové dostávají její žáci praktickou možnost tvořit různá umělecká dílka, kde ani jejich nápaditost nezná mezí! Inspirací či námětem k této haptické výstavě je prostorové vnímání, kde můžete vnímat objekty nejen zrakem, ale více smysly. Dlužno dodat, že právě z těchto důvodů navštívila paní učitelka se svými žáky i „Neviditelnou výstavu“ v Praze, kde mj. načerpali i další praktické rady a zkušenosti. Z pohledu výtvarníka je velmi důležité a nezbytné detailní pojetí jeho prostorového vnímání pro samotnou tvorbu uměleckého díla. Vystavena je tu více jak stovka exponátů, převážně zhotovených z keramiky. Dát dohromady takové množství výtvarných děl trvalo žákům více jak šest let tvůrčí práce. Touto výstavou nás provázela nejen paní učitelka, ale i její žáci, kteří nám své výrobky nejen představili, mnohdy nám byli nápomocni i radou při orientaci ve spleti některých prstových labyrintů a bludišť, zároveň nám přiblížili i samotný průběh zhotovení daného keramického dílka. U vchodu na nás čekal zajímavý, pro nevidomé nelehký úkol! Na prvním stolku byla vystavena keramická plastika hlavy mrože, ryby a hada. V jejich chřtánu jsme, místo jazyka, musely najít a rozluštit postupně tři různá sousloví, napsané či vyryté reliéfní latinkou. u hada bylo napsáno – „Zavři oči“, u mrože šlo o text – „Vnímej smysly“ A u ryby byl text - „Zapomeň na nesmysly“! Poté jsme měli možnost navštívit „Temnou síň“, kde jste si v absolutní tmě mohli osahat z keramiky vymodelované emotikony – smajlíky. Kromě jiného jste si zde mohli hmatem prohlédnout různé sošky či abstraktní dílka, vystaveno tu bylo i několik tvarů keramické obuvi s dírkami pro uvazování tkaniček. Posléze jsme se vydali za jednotlivými, leč i trochu ostýchavými žáky, na prohlídku jejich vlastní tvorby. Obdivovat jste tu mohli plastiky různých geometrických tvarů s prstovými labyrinty, kde jste měli vždy za úkol dojít do určeného cíle a najít „poklad“! Osahat jste si tu mohli také keramické plastiky různých zvířat či ptáků, zajímavé bylo i ztvárnění společenských her, jako jsou hrací kostky, piškvorky, kopaná či solitér, bez zajímavosti nebyly ani plastiky s kuličkovými uličkami. Velmi nás zaujalo velké keramické srdce s vytvarováním příchozí aorty a vstupními otvory pro tepny a cévy včetně vyznačení jednotlivých komor a síní. Kromě mnoha keramických plastik došlo samozřejmě i na další hmatové, ale i čichové prvky. Mezi ně patřil např. velký a hluboký kapsář, kdy jste měli za úkol postupně rozpoznat, co se v něm nachází. Opodál na nás čekaly keramické vázy, vyrobené s důrazem na rozličnost zpracování jejich povrchu, zde jste měli určit o jaké obiloviny či luštěniny jde. V obdobných vázách tu byly k osahání i rozličné druhy jehličí včetně listí a větviček stromů s jejich šiškami. Našim zvídavým prstům neunikly ani ořechy, žaludy či bukvice nebo kaštany s jejich pichlavou slupkou. Čichem jste měli rozpoznat koření či pochutiny, používané v naší domácnosti. Nechybělo tu ani hmatové pexeso s určením dvojic různých druhů povrchů a textilií. K vidění či k haptické prohlídce je tu exponátů samozřejmě mnohem více, dvouhodinová prohlídka nám na to nestačila! Pro nás nevidomé to byl však doslova „hmatový ráj“, kde si naše prsty opravdu přišly, jak se říká, na své! Velmi oceňujeme nápaditost i způsob zpracování jednotlivých exponátů, tak i samotný zájem těchto „mladých výtvarníků“, poznat blíže problematiku zrakově postižených!