Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

zpět

Legislativní vyjádření k testování/očkování žáků a zaměstnanců

Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).
Mgr. Ivana Blažková
vedoucí oddělení předškolního, zájmového, 
speciálního a základního uměleckého vzdělávání-211
 
Odbor základního vzdělávání 
a mládeže-21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 886
mobil: +420 775 881 129
e-mail: ivana.blazkova@msmt.cz
www.msmt.cz